top of page

MIŁOSNY PERFORMANS już do nabycia !

Polecam gorąco książkę o takiej sztuce, do której impulsem była miłość do drugiego człowieka a nie jakieś egoizmy, wojny dzielące wszystkich czy polityczne przekrzykiwanki!

bottom of page